Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 04.02.2020 do 26.02.2020 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 60 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie  Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 26 lutego 2020 roku o godzinie 15:30
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Wydziale Promocji ul. Koraszewskiego 7-9 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Promocji codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama