Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 25.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu).

Forma: Powierzenie 

Zadanie polegać będzie na prezentacji różnych form artystycznych (poezja, muzyka, przedstawienia teatralne, plastyka, filmy, warsztaty artystyczne) i nowatorskich form dydaktycznych – takich jak: interaktywne warsztaty, aktywny udział w przedsięwzięciach artystycznych, analiza źródłowych materiałów historycznych (filmowych i dokumentów archiwalnych), konserwatoria – stworzenie lokalnej społeczności, w szczególności młodzieży, przestrzeni dla szerokiej i otwartej dyskusji o holokauście, trudnych sprawach naszej historii, ksenofobii i wykluczeniu a w rezultacie dyskusji o niezbędności wzajemnego szacunku w życiu codziennym. 

Ponadto, Oferent zobowiązany jest do: 

1. Opracowanie oferty lekcji w kompleksie Synagogi pod Białym Bocianem wraz z prowadzeniem oferty dla szkół wrocławskich i środowisk senioralnych (co najmniej dwóch lekcji miesięcznie),  

2. Opracowanie pakietu edukacyjnego (m.in. z przewodnikiem metodologicznym) dla nauczycieli do prowadzenia działań edukacyjnych o artystach tworzących w okresie Holokaustu (minimum 12 scenariuszy lekcji);  

3. Zorganizowanie wizyt edukacyjnych z grupami młodzieży w miejscach merytorycznie związanych z realizacją zadania.  

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji  NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama