Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program grantowy “digital // memory”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 01.03.2020 23:59
Fundacja EVZ
Łączny budżet 750 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Jak można utrzymać nasz konsensus w sprawie kultury pamięci? Czy potrzebujemy nowego podejścia do pamięci? W jaki sposób nowe media zmieniają nasz obraz przeszłości? Fundacja EVZ zajmuje się tymi problemami w swoim programie grantowym “digital // memory”, zaprojektowanym w celu opracowania i przetestowania cyfrowych formatów edukacji historyczno-obywatelskiej.

Program promuje różnorodne podejścia do historii narodowego socjalizmu, zachęcając jednocześnie do krytycznej analizy obecnych form wrogości grupowej i ich konsekwencji. Wspiera projekty wykorzystujące środowisko uczenia się i komunikacji dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego w celu wzmocnienia demokracji.

Projekty te mają służyć wspieraniu kultury pamięci 4.0, łącząc cyfrowe narzędzia i technologie z miejscami historycznymi i lokalnymi doświadczeniami historycznymi. Fundacja wspiera współpracę między organizacjami edukacyjnymi a interesariuszami społeczeństwa cyfrowego z sektora technologii obywatelskich.

Staramy się promować projekty:

• które rozwijają cyfrowe narzędzia i metody. Może to obejmować wykorzystanie prototypów (na przykład aplikacji do rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej, poważnych gier, dokumentów internetowych, projektów mapowania), lub

• których wpływ odczuwa się przede wszystkim w przestrzeni cyfrowej (na przykład kampanie w mediach społecznościowych, boty społecznościowe, algorytmizacja, budowanie społeczności).

Tematy projektów

Program wspiera projekty, które:

  • koncentrują się na krytycznej analizie historii narodowego socjalizmu albo 
  • skupiają się na współczesnych formach wrogości grupowej w związku z historią narodowego socjalizmu i historycznym rewizjonizmem (na przykład mowę nienawiści w Internecie, antysemityzm, zaprzeczanie Holokaustowi i teorie spiskowe).

Staramy się promować organizacje i instytucje non-profit z siedzibą w Polsce lub Niemczech, które:

  • zajmują się edukacją formalną i pozaformalną (np. miejsca pamięci, muzea, stowarzyszenia lub inne podmioty obywatelskie),
  • mają specjalistyczną wiedze w dziedzinie technologii (na przykład ośrodki analityczne - think thanki, agencje edukacyjne).

Możliwe są również transnarodowe niemiecko-polskie projekty

Rozpoczniesz swój projekt 1 października 2020 r., a zostanie on zakończony po upływie 12 miesięcy. Doświadczenie pokazuje, że w tym czasie nie ma miejsca na nowe, kosztowne badania. W związku z tym projekty powinny być opracowywane przy użyciu łatwo dostępnych materiałów.

Projekty, które będą finansowane, otrzymają wsparcie w formie międzynarodowych spotkań w celu nawiązywania kontaktów i kształcenia ustawicznego na tematy cyfrowe. Twoje doświadczenie i wiedza również przyczynią się do dalszego rozwoju naszego programu grantowego, dlatego wspólnie z Tobą będziemy oceniać projekty. Naszym językiem roboczym będzie angielski. Zaplanuj około trzech wydarzeń w czasie wykonywania projektu. Koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez Fundację EVZ.

Budżet programu na ten rok wynosi  750 000 euro. Środki w wysokości do 90 000 euro zostaną przeznaczone na poszczególne projekty. Finansowanie może obejmować koszty personelu i materiałów. Budżet projektu musi wyraźnie określać wszelkie koszty związane ze współpracą różnych podmiotów w projekcie. Oczekujemy, że instytucje państwowe i lokalne wniosą odpowiedni wkład własny. Możliwe będzie również wniesienie wkładu, pochodzącego ze środków zewnętrznych.

Wybierzemy Twoją propozycję w dwuetapowym konkursie. Pomysły i wnioski dotyczące projektów można składać w języku niemieckim lub angielskim:

• Prześlij swój pomysł na projekt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres digital.memory@stiftung-evz.de do 1 marca 2020 r. Proszę używać tylko formularza dostarczonego przez Fundację.

• Jeśli masz szanse na potencjalne finansowanie, do 16 marca 2020 r. otrzymasz wiadomość e-mail zachęcającą do złożenia formalnego wniosku. Otrzymasz wszystkie niezbędne dokumenty (w tym kosztorys i plan finansowania), a my doradzimy ci w sprawie procesu aplikacyjnego. Termin składania wniosków w drugim etapie upływa 26 kwietnia 2020 r. Ostateczne decyzje w sprawie finansowania zostaną podjęte przez Fundację EVZ na podstawie oceny porównawczej. Zostaniesz poinformowany o naszej decyzji w czerwcu 2020 r.

Źródło: Fundacja EVZ
Reklama