Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program grantowy “digital // memory”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 01.03.2020 23:59
Fundacja EVZ
Łączny budżet 750 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Jak można utrzymać nasz konsensus w sprawie kultury pamięci? Czy potrzebujemy nowego podejścia do pamięci? W jaki sposób nowe media zmieniają nasz obraz przeszłości? Fundacja EVZ zajmuje się tymi problemami w swoim programie grantowym “digital // memory”, zaprojektowanym w celu opracowania i przetestowania cyfrowych formatów edukacji historyczno-obywatelskiej.

Program promuje różnorodne podejścia do historii narodowego socjalizmu, zachęcając jednocześnie do krytycznej analizy obecnych form wrogości grupowej i ich konsekwencji. Wspiera projekty wykorzystujące środowisko uczenia się i komunikacji dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego w celu wzmocnienia demokracji.

Projekty te mają służyć wspieraniu kultury pamięci 4.0, łącząc cyfrowe narzędzia i technologie z miejscami historycznymi i lokalnymi doświadczeniami historycznymi. Fundacja wspiera współpracę między organizacjami edukacyjnymi a interesariuszami społeczeństwa cyfrowego z sektora technologii obywatelskich.

Staramy się promować projekty:

• które rozwijają cyfrowe narzędzia i metody. Może to obejmować wykorzystanie prototypów (na przykład aplikacji do rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej, poważnych gier, dokumentów internetowych, projektów mapowania), lub

• których wpływ odczuwa się przede wszystkim w przestrzeni cyfrowej (na przykład kampanie w mediach społecznościowych, boty społecznościowe, algorytmizacja, budowanie społeczności).

Tematy projektów

Program wspiera projekty, które:

  • koncentrują się na krytycznej analizie historii narodowego socjalizmu albo
  • skupiają się na współczesnych formach wrogości grupowej w związku z historią narodowego socjalizmu i historycznym rewizjonizmem (na przykład mowę nienawiści w Internecie, antysemityzm, zaprzeczanie Holokaustowi i teorie spiskowe).

Staramy się promować organizacje i instytucje non-profit z siedzibą w Polsce lub Niemczech, które:

  • zajmują się edukacją formalną i pozaformalną (np. miejsca pamięci, muzea, stowarzyszenia lub inne podmioty obywatelskie),
  • mają specjalistyczną wiedze w dziedzinie technologii (na przykład ośrodki analityczne - think thanki, agencje edukacyjne).

Możliwe są również transnarodowe niemiecko-polskie projekty

Rozpoczniesz swój projekt 1 października 2020 r., a zostanie on zakończony po upływie 12 miesięcy. Doświadczenie pokazuje, że w tym czasie nie ma miejsca na nowe, kosztowne badania. W związku z tym projekty powinny być opracowywane przy użyciu łatwo dostępnych materiałów.

Projekty, które będą finansowane, otrzymają wsparcie w formie międzynarodowych spotkań w celu nawiązywania kontaktów i kształcenia ustawicznego na tematy cyfrowe. Twoje doświadczenie i wiedza również przyczynią się do dalszego rozwoju naszego programu grantowego, dlatego wspólnie z Tobą będziemy oceniać projekty. Naszym językiem roboczym będzie angielski. Zaplanuj około trzech wydarzeń w czasie wykonywania projektu. Koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez Fundację EVZ.

Budżet programu na ten rok wynosi 750 000 euro. Środki w wysokości do 90 000 euro zostaną przeznaczone na poszczególne projekty. Finansowanie może obejmować koszty personelu i materiałów. Budżet projektu musi wyraźnie określać wszelkie koszty związane ze współpracą różnych podmiotów w projekcie. Oczekujemy, że instytucje państwowe i lokalne wniosą odpowiedni wkład własny. Możliwe będzie również wniesienie wkładu, pochodzącego ze środków zewnętrznych.

Wybierzemy Twoją propozycję w dwuetapowym konkursie. Pomysły i wnioski dotyczące projektów można składać w języku niemieckim lub angielskim:

• Prześlij swój pomysł na projekt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres digital.memory@stiftung-evz.de do 1 marca 2020 r. Proszę używać tylko formularza dostarczonego przez Fundację.

• Jeśli masz szanse na potencjalne finansowanie, do 16 marca 2020 r. otrzymasz wiadomość e-mail zachęcającą do złożenia formalnego wniosku. Otrzymasz wszystkie niezbędne dokumenty (w tym kosztorys i plan finansowania), a my doradzimy ci w sprawie procesu aplikacyjnego. Termin składania wniosków w drugim etapie upływa 26 kwietnia 2020 r. Ostateczne decyzje w sprawie finansowania zostaną podjęte przez Fundację EVZ na podstawie oceny porównawczej. Zostaniesz poinformowany o naszej decyzji w czerwcu 2020 r.

Źródło: Fundacja EVZ
Reklama