Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie wiosna 2020

Reklama
W programie RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł. Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu. Spotkania informacyjne: w Olsztynie, 6 lutego 2020 r. w godz. 11:00-13:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, ul. E. Plater 1, sala sesyjna nr 420, w Warszawie, 25 lutego 2020 r. w godz. 12:00-14:00, w biurze FED ul. Nowolipie 9/11.

Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego. Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów).

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł

Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu.

Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator: https://witkac.pl/#/urzad/index/173.
Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w Regulaminie i załączniku dostępnych na stronie programu.

Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznychspołecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Spotkania informacyjne:

w Olsztynie, 6 lutego 2020 r. w godz. 11:00-13:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, ul. E. Plater 1, sala sesyjna nr 420,

w Warszawie, 25 lutego 2020 r. w godz. 12:00-14:00, w biurze FED ul. Nowolipie 9/11.

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w wybranym spotkaniu najpóźniej 1 dzień roboczy przed jego terminem (do godz. 12:00) na adres rita@fed.org.pl (liczba miejsc ograniczona). W mailu prosimy o wskazanie, którym spotkaniem są Państwo zainteresowani.

Źródło: programrita.org
Reklama