Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

IX edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 06.03.2020 17:00
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Tegoroczne tematy wymiany

1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści.
2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi.
3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie.
4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.
5. Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?

Konkurs skierowany jest w szczególności do polskich szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych, które mają partnera w Rosji.

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 6marca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Reklama