Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

IX edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 06.03.2020 17:00
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Tegoroczne tematy wymiany

1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści.
2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość  Ziemi.
3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie.
4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.
5. Czy własna przedsiębiorczość  stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?

Konkurs skierowany jest w szczególności do polskich szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych, które mają partnera w Rosji.

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 6marca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Reklama