Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci...

Reklama
Wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2020 r. (konkurs II)
Nabór od 30.01.2020 do 24.02.2020 15:30
Biuro Sportu
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2020 r. (konkurs II).

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania  niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Tytuł zadania publicznego :   

 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2020 r.

(W przypadku klubów wielosekcyjnych, na każdą dyscyplinę należy złożyć odrębną ofertę)
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r.  wynosi 200.000 zł.

W 2019 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 1 700.000 zł

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.                     

Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty, które otrzymały dotację
na realizację szkolenia sportowego w danej dyscyplinie w 2020 r.

Cel konkursu:

Umożliwienie udziału w całorocznym szkoleniu sportowym i współzawodnictwie dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Radomia oraz stwarzanie warunków do osiągania wysokich wyników sportowych .

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie procesu szkolenia sportowego uwzględniając udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polskie, wojewódzkie związki sportowe.       

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama