Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Konsumenci
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Celami realizacji zadania jest:

  1. realizacja zadań samorządu województwa wynikająca z art. 14 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa a dotycząca ochrony praw konsumentów,
  2. prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej dla młodzieży w ramach dodatkowych zajęć w szkołach publicznych i/lub spotkań dla osób starszych w szczególności narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Odbiorcami projektów mogą być: mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

  1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw konsumentów wśród seniorów i/lub młodzieży.
  2. Organizowanie spotkań na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji oraz ryzyka nierzetelnych praktyk.
  3. Aktywizowanie zadań mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

  1. liczba osób będących odbiorcami zadania,
  2. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np. liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielonych odbiorcom.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama