Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Celami realizacji zadania jest:

  1. realizacja zadań samorządu województwa wynikająca z art. 14 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa a dotycząca ochrony praw konsumentów,
  2. prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej dla młodzieży w ramach dodatkowych zajęć w szkołach publicznych i/lub spotkań dla osób starszych w szczególności narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Odbiorcami projektów mogą być: mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

  1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw konsumentów wśród seniorów i/lub młodzieży.
  2. Organizowanie spotkań na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji oraz ryzyka nierzetelnych praktyk.
  3. Aktywizowanie zadań mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

  1. liczba osób będących odbiorcami zadania,
  2. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np. liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielonych odbiorcom.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama