Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej..."

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowickiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 3 lutego do 2 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 5 marca do 9 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą Kancelarii Marszałka:
• Anna Kobyłecka, tel. (22) 59 07 744, e-mail: anna.kobylecka@mazovia.pl.
• Marcin Kaczmarek, tel. (22) 59 07 648, e-mail: marcin.kaczmarek@mazovia.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Reklama