Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w obszarze "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów"

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Konsumenci
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 129/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.

Sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 3 lutego do 2 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 5 marca do 9 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy i Promocji Gospodarczej Kancelarii Marszałka:
• Anna Gałkowska, tel.: (22) 59 07 715, e-mail: anna.galkowska@mazovia.pl
• Katarzyna Młotkowska, tel.: (22) 59 07 645, e-mail: katarzyna.mlotkowska@mazovia.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Reklama