Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w obszarze "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów"

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Konsumenci
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 129/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.

Sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 3 lutego do 2 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 5 marca do 9 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy i Promocji Gospodarczej Kancelarii Marszałka:
• Anna Gałkowska, tel.: (22) 59 07 715, e-mail: anna.galkowska@mazovia.pl
• Katarzyna Młotkowska, tel.: (22) 59 07 645, e-mail: katarzyna.mlotkowska@mazovia.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Reklama