Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 05.03.2020 00:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 424 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 424 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020.

Powierzenie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

Zadanie  będzie realizowane:

- w okresie od 1 kwietnia 2010r do 31 grudnia 2020r.

- poprzez zapewnienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze 13 200 godzin usług łącznie w okresie realizacji zadania.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama