Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku
Nabór od 30.01.2020 do 21.02.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 171,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 171,5 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku.

Opis dla zadania I.1. i zadania I.2. konkursu

Zadanie I.1. pod nazwą: "Organizacja wypocznku wiosenno-letniego, wypoczynku letniego i zimowego, półkolonii, wsparcia środowiskowego, zajęć integracyjnych, warsztatów wspierających lub spotkań świątecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży." - Kwota dotacji na zadanie 106 500,00 zł.

Zadanie I.2. pod nazwą "Wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego na Piątkowie." - Kwota dotacji na zadanie 65 000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Ławica, Nowe Winogrady Południe, Piątkowo, Stary Grunwald, Świerczewo, Wilda.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, tj.: „Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.

Inne warunki realizacji zadania:

  • organizator imprezy lub konferencji odpowiedzialny jest za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu Nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP, http//bip.poznan.pl;
  • dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania;
  • w ramach zadania nr 1 oferent może:

          - zorganizować wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Poznania;

  • w ramach zadania nr 2 oferent może:

          - zapewnić opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym po zajęciach szkolnych,

          - zapewnić pomoc przy odrabianiu lekcji,

          - zorganizować wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Poznania,

          - zapewnić opiekę dla dzieci z terenu Miasta Poznania w ramach placówki wsparcia dziennego,

          - zapewnić posiłki dzieciom i młodzieży.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama