Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r
Nabór od 28.01.2020 do 19.02.2020 15:00
Referat Zamówień Publicznych
Łączny budżet 62 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy Stare Babice, Referat Zamówień Publicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r..

Wójt Gminy Stare Babice zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kwota, jaką Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć na realizację zadań zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 r. to 62 000 zł.

Celami realizacji zadania, na jakie Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne w ww. programie, są w szczególności:

  1. wspieranie imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, umożliwiających mieszkańcom Gminy Stare Babice aktywne uczestnictwo;
  2. wspieranie organizacji obozów, zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych;
  3. organizacja systematycznych zajęć ruchowych, sensorycznych w tym wspieranie organizacji cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

      Najważniejsze terminy:

      Składanie ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2020 r.

      Rozstrzygnięcie konkursu: 11 marca 2020 r.

      Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.

      Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama