Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Nabór od 20.02.2020 do 10.03.2020 14:10
Dzielnica Wola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2020 roku.

Małe dotacje w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2020 roku

Środki z zakresu:

  • środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Miejsce realizacji: Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy wygenerować i wydrukować  potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). 

 

Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99 (pokój 201, II piętro)  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa.

Oferty złożone w Generatorze, bez dostarczenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama