Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 24.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 195 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Seniorzy
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną w 2020 roku.

Forma: Wsparcie

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu zajęć oraz imprez sportowych dla wrocławskich seniorów i wrocławskich rodzin pn. Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną przy udziale wykwalifikowanej kadry.

Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną ma odbywać się na wrocławskich obiektach własnym lub wynajętym odpowiednio przygotowanym do danej dyscypliny sportowej.

Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną ma być prowadzony i nadzorowany przez jedną organizację pozarządową.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/).

Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama