Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 2,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2020 roku wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców Małopolski w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w dziedzinie kultury.

Opis konkursu:

Przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Priorytet 1.

„II Małopolski Festiwal Taneczno- Musicalowy”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje wydarzenia taneczno- musicalowego wraz z organizację warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży.  

„Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w Krakowie poprzedzone cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży (w tym także osób niepełnosprawnych) z Krakowa. Podczas Festiwalu, zaprezentowane zostaną profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne. Zrealizowane będą spektakle musicalowe, których tematem przewodnim będzie współczesna aranżacja „klasycznych” tematów z obszaru dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa i Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 148 600 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 1 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)      Organizację co najmniej jednego wydarzenia kulturalnego w Krakowie poprzedzonego cyklem warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży.

b)      Przygotowanie i realizacja 2 profesjonalnych spektakli taneczno-teatralnych poświęconych dziedzictwu kulturowemu Krakowa  i Małopolski.

Priorytet 2.

Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje cyklów koncertów organowych.  

Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” obejmuje organizację w 2020 roku cyklu siedmiu koncertów organowych i organowo - kameralnych w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18.  Celem zadania jest promocja muzyki organowej i prezentacja możliwości brzmieniowych odrestaurowanych organów.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 57 960 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 2 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej siedmiu koncertów organowych i organowo - kameralnych w kościele Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18,

b)   Organizację co najmniej jednego spotkania z wykonawcami po koncercie, na których wygłaszać będą oni prelekcje i odpowiadać na pytania.

Priorytet 3.

Tradycja i kultura naszą siłą. Przyłącz się do nas. Tworzymy krakowski teatr regionalny „Złoty Róg”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje warsztatów aktorskich, tańca ludowego i pieśni oraz spektaklu.

Jeszcze podczas I wojny światowej obszar Krakowa był sześć razy mniejszy od obecnego. Stopniowo włączane do miasta dawne wsie podkrakowskie należały do grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich (Bronowice Małe i Wielkie, Mydlniki, Tonie, Krowodrza, Zwierzyniec, Wola, Olszanica, Bielany, Prądnik Biały i Czerwony, Witkowice, Górka Narodowa i wiele innych). Ten bogaty folklor odchodzi w zapomnienie wraz z szybko postępującą globalizacją.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 149 900 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 3 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej jednego warsztatu aktorstwa, organizację co najmniej jednego warsztatu tańca ludowego i pieśni,

b)   Organizację co najmniej jednego spektaklu, zakup 30 krakowskich strojów ludowych.

Priorytet 4.

„Filmowo-Koncertowy Park: Nowy Targ Lato 2020”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje seansów filmowych oraz koncertów muzycznych. 

Zadanie dotyczy organizacji seansów filmowych „pod chmurką" oraz koncertów muzycznych w weekendy, w miesiącach maj-sierpień 2020 r. w parku miejskim w Nowym Targu. Głównym celem zadania jest dostarczenie mieszkańcom kultury, historii i rozrywki w nowej odsłonie. Dzięki temu projektowi mieszkańcy będą mogli wspólnie obchodzić rocznice takich wydarzeń, jak m.in. Powstanie Warszawskie. Zostanie zapewniona możliwość spędzania czasu wolnego w gronie znajomych w sposób kulturalny oraz zapewniający rozrywkę na europejskim i światowym poziomie.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 145 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 4 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej 5 seansów filmowych,

b)   Organizację co najmniej 3 koncertów.

Priorytet 5.

„Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Małopolski poprzez organizacje wydarzenia związanego z 100 rocznicą urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Największa góralska Majówka w Polsce to wydarzenie, które ma upamiętnić 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić do wspólnego świętowania. Wspólna modlitwa, śpiew jego ulubionych pieśni, krótki film z jego przesłaniem wyświetlony w nowoczesnej formie będą doskonałą okazją dla każdego do refleksji nad swoim życiem, a także w wielu przypadkach do osobistych wspomnień.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 5 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację wydarzenia, majówki z okazji 100 rocznicy urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II,

b)   Opracowanie i przygotowanie animacji dotyczącej pontyfikatu Jana Pawła II w formie mappingu.

Priorytet 6.

„Łączymy tradycję z nowoczesnością”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizację wydarzenia popularyzującego dorobek orkiestr dętych oraz wzmocnienie potencjału orkiestr dętych poprzez zakup instrumentów muzycznych. 

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów oraz wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych na potrzeby koncertowe i rozwój działalności kulturalnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, a także wspieranie Grupy Artystycznej Tamburmajorki poprzez zakup strojów oraz buław.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 6 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy np.: warsztat, szkolenie, koncert, spotkanie, prelekcja, itp.

b)   Zakup instrumentów muzycznych: flet poprzeczny, klarnet, saksofon altowy, saksofon tenorowy, saksofon barytonowy, trąbka, puzon tenorowy oraz zakup: stroje – marynarka 12 szt., spódnica 12 szt., koszula 12 szt., czapka 12 szt., buty 12 par, buławy zdobione 12 szt., buławy ćwiczeniowe 10 szt.

Priorytet 7.

„Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje wydarzenia popularyzującego dorobek orkiestr dętych oraz wzmocnienie potencjału orkiestr dętych poprzez zakup instrumentów muzycznych. 

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej. Projekt będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w nowe brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami oraz poddaniu renowacji tych wyeksploatowanych długoletnim użytkowaniem. Drugim zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane dla tych, którzy chcą podnieść swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 7 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej np.: warsztat, szkolenie, koncert, spotkanie, prelekcja, itp.

b)   Zakup co najmniej 7 nowych instrumentów oraz naprawę 20 starych.

Priorytet 8.

„Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” - film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizację warsztatu oraz  opracowanie scenariusza oraz nagranie filmu dokumentalnego prezentującego obrzędy i zwyczaje Lachów Szczyrzyckich.

Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich, poprzez nagranie filmu dokumentującego i prezentującego obrzędy i zwyczaje tego regionu na przestrzeni roku. Powstanie scenariusz, który będzie się opierał na dostępnych badaniach etnograficznych, jak i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie treściami kultury. Do współpracy przy opracowaniu scenariusza zaproszeni zostaną również specjaliści posiadający unikalną wiedzę o regionie (etnograf, dialektolog, muzykolog), tak by wszystkie prezentowane treści były zgodne z kulturą przodków z największą starannością o wszelkie detale: gwarę, śpiew, strój, muzykę. Wszystkie sceny prezentowane będą przez Zespół Regionalny „Szczyrzycanie” oraz osoby spoza zespołu, które wezmą udział w dodatkowych warsztatach, w trakcie których przećwiczą opracowany scenariusz. Całość prezentacji dopełnią przygotowane specjalnie na potrzebę realizacji zadania stroje regionalne oraz odpowiednia scenografia. Prezentacje poszczególnych obrzędów i zwyczajów przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki i tańca. Efekty prac będzie można podziwiać w trakcie spotkania podsumowującego, w czasie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu dokumentalnego oraz uroczysty występ Zespołu Regionalnego „Szczyrzycanie”.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 134 500 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 8 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej jednego warsztatu regionalnego przygotowującego Regionalny Zespół „Szczyrzycanie” do udziału w filmie w wymiarze co najmniej 10 godzin warsztatowych,

b)   Wykonanie regionalnych strojów oraz rekwizytów na potrzeby realizacji nagrań,

c)  Opracowanie scenariusza oraz nagranie filmu dokumentalnego prezentującego obrzędy i zwyczaje tego regionu na przestrzeni roku oraz jego duplikacja na płyty DVD (100 szt.)

Priorytet 9.

„Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego góralsko – lachowskiego organizacje oraz organizację imprezy edukacyjno-kulturalnej. 

Głównym celem zadania jest organizacja warsztatów, spotkań, wyjazdów, konkursów, imprez regionalnych o charakterze edukacyjno-kulturowym skierowanych do różnych grup wiekowych.  W ramach zadania zostaną ponadto zakupione rekwizyty, stroje oraz instrumenty muzyczne na potrzeby sceniczne zespołów regionalnych: Kiyrpecki, Zasadnioki, Słopniczanie oraz oddziałów Związku Podhalan w Łącku i Obidzy. Zostaną wydane również dwie publikacje: gawędy i gadki z subregionu łącko-kamienickiego oraz zeszyt regionalny.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 9 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację warsztatów z zakresu tańca, muzyki, śpiewu, gwary, rękodzieła, obrzędowości, organizację warsztatów kulinarnych, zakup strojów regionalnych i rekwizytów na potrzeby sceniczne, zakupu co najmniej jednego instrumentu muzycznego na potrzeby sceniczne,

b)   Organizację imprezy edukacyjno-kulturalnej „Potycki góralsko-lachowskie”, wydanie publikacji: gawędy i gadki subregionu łącko-kamienickiego oraz zeszytu regionalnego.

Priorytet 10.

„Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał czas”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje warsztatów z zakresu garncarstwa, bibułkarstwa, kuchni lachowskiej, zielarstwa, kowalstwa.

Głównym celem zadania jest zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć oraz umiejętności. Te, wraz z odejściem osób starszego pokolenia, zostaną zapomniane i bezpowrotnie zginą. W cyklu warsztatów zorganizowanych w czasie wakacji chcemy przypomnieć i przekazać wiedzę o lachowskim hafcie regionalnym, garncarstwie, bibułkarstwie, kuchni lachowskiej, zielarstwie, kowalstwie.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 139 380 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 10 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)      Organizację co najmniej jednego warsztatu z zakresu: garncarstwa, bibułkarstwa, kuchni lachowskiej, zielarstwa, kowalstwa,

b)      Organizację „Zwozin” - przedstawienie jednego z najbardziej zapomnianych zwyczajów lachowskich związanych z tradycyjnym weselem, organizację imprezy kończącej, podsumowującej warsztaty, nagranie filmu edukacyjnego ukazującego obrzęd „Zwoziny" – min. 1 000 szt. płyt DVD oraz wydanie albumu obrazującego całość realizacji zadania i podsumowujący zarówno warsztaty jak i inne imprezy związane z zadaniem – min. 1 000 szt.

Priorytet 11.

„Razem możemy zdziałać o wiele więcej!”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje koncertu bożonarodzeniowego, wzmocnienie potencjału orkiestr dętych poprzez zakup instrumentów muzycznych oraz działań z zakresu integracji społecznej.

Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej Subregion Sądecki, w szczególności powiaty limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Celem zadania jest przede wszystkim:

  • wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej,

  • wzrost wiedzy i świadomości nt. życia pszczół, a także edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających,

  • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

  • integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 11 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)      Zakup co najmniej 5 instrumentów muzycznych, zakup co najmniej 5 strojów regionalnych,

b)      Organizacji pokazowego instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora dwufazowego, organizacji 7 spotkań, kursów, szkoleń dotyczących udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

c)       Organizacji koncertu bożonarodzeniowego.  

Priorytet 12.

„Prywatka w Lisiej Górze”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje muzycznej imprezy plenerowej oraz pokazie zabytków techniki.

Zadanie dotyczy zorganizowania imprezy społeczno-kulturalnej w miejscowości Lisia Góra w tematyce powrotu do lat 80./90. W trakcie jednodniowej, plenerowej imprezy, na scenie pojawi się dwóch artystów z tego okresu, gwiazd muzyki rock. Głównym celem projektu jest promowanie rozwoju kulturalnego i wspieranie tradycji kulturalno-społecznych z okresu lat 80. i 90.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 125 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 12 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

d)      Organizację co najmniej jednej imprezy plenerowej na której wystąpią co najmniej dwie gwiazdy muzyki rock,  

e)      Organizację pokazu samochodów oraz motocykli z tamtego okresu, prezentację dawnych gier podwórkowych takich jak gra w gumę, skakankę, klasy, dwa ognie, prezentację dawnych sprzętów audio takich jak gramofony, czarnobiałe telewizory.

Priorytet 13.

„Realizacja musicalu z wykorzystaniem elementów śpiewu, aktorstwa, rytmiki i tańca”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje pokazów musicali poprzedzonych próbami wolkano – aktorskimi.

Założenia zadania  „Realizacja musicalu z wykorzystaniem elementów śpiewu, aktorstwa, rytmiki i tańca” podyktowana została potrzebą kontynuowania zadań realizowanych w latach ubiegłych. Musical, jest formą muzyki, która z pewnością zaspokoi potrzeby muzyczne i teatralne mieszkańców regionu. Szkoła Muzyczna w Domosławicach niejednokrotnie udowodniła, że realizowane przez nią projekty artystyczne i edukacyjne są powszechnie cenione i przyciągają duże grono odbiorców. Wykonawcami będą uczniowie klas wokalnych i instrumentalnych oraz nauczyciele szkoły. Zaangażowanych w to przedsięwzięcie będzie kilkadziesiąt osób. Wykonania planowane są na maj i czerwiec 2020 roku, w 4-5 odsłonach.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 13 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)      Organizację co najmniej czterech wykonań musicalu,  

b)      Uszycie kostiumów, skomponowanie dzieła – libretto, przygotowanie prób wokalnych i aktorskich.

Priorytet 14.

„Książka i Muza”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje spotkań autorskich oraz spotkań integracyjnych dla seniorów.

Zadanie „Książka i muza” ma na celu rozwiązanie problemu, jakim jest spadek poziomu czytelnictwa i słaby udział mieszkańców subregionu tarnowskiego w przedsięwzięciach kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym oraz zanikająca integracja społeczna. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu czytelnictwa poprzez planowane działania inicjujące zainteresowanie książką wśród wszystkich grup społecznych oraz kusząca oferta wydarzeń kulturalnych, które będą bodźcem do spotkań i integracji społecznej. Zadanie umożliwi również wykorzystanie książki jako skutecznego narzędzia integracji kulturowej i magnesu przyciągającego mieszkańców subregionu do kultury wysokiej.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 14 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej 8 spotkań autorskich, po cztery w każdej z gmin (Żabno, Radłów), co najmniej 4 koncerty kameralne, po dwa w każdej z gmin (Żabno, Radłów),

b)   Organizację co najmniej 2 spotkań integracyjnych – biesiady dla seniorów skupionych w kołach gospodyń wiejskich, po jednym w każdej z gmin (Żabno, Radłów).

Priorytet 15.

„Dąbrowski Festiwal Słowa”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje spotkań autorskich i tematycznych oraz organizację koncertów poezji śpiewanej.

Zadanie jest skierowane do użytkowników bibliotek, a jego celem jest pozyskanie nowych czytelników, uatrakcyjnienie oferty bibliotek, promocja książki jako sposobu na spędzenie czasu (wolnego, ale też np. w drodze do pracy) – a przez to zaproponowanie atrakcyjnej i wartościowej alternatywy dla nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. Działanie poprzez słowo mówione, śpiewane, a przede wszystkim drukowane, wpłynie na uczestnictwo różnych grup społecznych w obcowaniu z literaturą, pięknem ojczystego języka, zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz dobra narodowego. W zadaniu zaplanowano spotkania z ludźmi słowa: pisarzami, aktorami, artystami, dziennikarzami czy sportowcami stworzy możliwość wyrobienia nawyku obcowania z wartościową literaturą i  kulturą.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 15 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej 8 spotkań ze sportowcami, podróżnikami i dziennikarzami, organizację co najmniej 3 koncertów poezji śpiewanej w Gminie Dąbrowa Tarnowska,

b)   Organizację co najmniej 6 spotkań autorskich w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Priorytet 16.

„Powiślański Kalejdoskop Kulturalny”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje koncertów, recitali kabaretowych oraz organizacje pikniku rodzinnego.

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom powiatu dąbrowskiego udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, poznania wyjątkowych twórców oraz ich dorobku artystycznego, poszerzenie horyzontów, zetknięcie się z odmiennymi kulturami, zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy, a także integracja mieszkańców, wzmocnienie więzi międzyludzkich oraz efektywne spędzenie wolnego czasu.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 149 822,64 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 16 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)    Organizację co najmniej 2 koncertów chóru GOS.PL, organizację co najmniej 3 recitali kabaretowych, organizację 2 koncertów,

b)   Organizację co najmniej jednego festynu pn. „Łączymy Pokolenia”, organizację co najmniej jednego pikniku rodzinnego, organizację uroczystości Dnia Matki. 

Priorytet 17.

„Namiot - miejsce spotkań, edukacji, rekreacji”.

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury poprzez organizacje uroczystego otwarcia namiotu dla części oryginalnego samolotu Dakota.

Celem głównym zadania jest zakup całorocznego namiotu o wymiarach 15 x 40 metrów, który będzie miejscem spotkań, koncertów i innych uroczystości patriotycznych i religijnych dla mieszkańców subregionu tarnowskiego oraz przybywających do Zabawy pielgrzymów. Zakupiony namiot pełniłby wielorakie funkcje - od miejsca spotkań, rekreacji i wydarzeń kulturalnych poprzez miejsce ekspozycji związanej z historyczną Operacją III Most po rodzaj hangaru dla części oryginalnego samolotu Dakota.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 150 000 zł.

W ramach realizacji priorytetu nr 17 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a)      Zakupu namiotu o wymiarach 15 x 40 metrów,

b)      Zorganizowanie uroczystego otwarcia namiotu.   

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2020 r., a kończyć nie wcześniej niż 30.04.2020 r. i nie później niż 31.12.2020 r.

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie powierzenia ich realizacji, poprzez udzielenie dotacji.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„IV edycja Budżetu Obywatelskiego w kulturze w 2020 r.”

Termin składania ofert:

2020-02-17

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama