Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Nabór od 30.01.2020 do 21.02.2020 23:59
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektroniczej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Edukacja oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym oraz załącznikami do jego treści.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama