Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Nabór od 30.01.2020 do 21.02.2020 23:59
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektroniczej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Edukacja oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym oraz załącznikami do jego treści.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama