Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nabór od 30.01.2020 do 21.02.2020 23:59
(po zmianie nazwy) Biuro Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, (po zmianie nazwy) Biuro Dziedzictwa Narodowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej "Wrota Podlasia" w zakładce "Kultura" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlasiego. Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama