Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 20.01.2020 do 10.02.2020 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku w zakresie wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rodzaj i formy zadania.

1. Zadania w zakresie wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1) prewencyjno – wychowawczym i resocjalizacyjnym;
2) informacyjno – edukacyjnym;
3) innowacyjnym mającym na celu wzbogacenie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5, pokój 204, w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku, do godz. 15:30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Reklama