Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne
Nabór od 23.01.2020 do 26.02.2020 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne.
  1. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  2. Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla Północno-Praskiej młodzieży i dzieci musi obejmować:

- zgłoszenie obozu do kuratorium oświaty;

- zapewnienie odpowiedniej bazy szkoleniowej ( przeprowadzenie treningów na specjalistycznych obiektach);

- co najmniej 10-cio dniowy turnus;

- minimalna liczba uczestników obozu 20 osób;

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej i medycznej;

- zapewnienie bezpiecznego dojazdu (transport);

- stworzenie możliwości pożytecznego i efektywnego zagospodarowania czasu wolnego;

- zapoznanie z zasadami fair play;

- zapewnienie odpowiedniego całodziennego wyżywienia i zakwaterowania;

- zapewnienie ubezpieczenia OC i NNW wszystkich uczestników obozu;

- posiadanie przez wszystkich uczestników obozu aktualnego badania lekarskiego pozwalającego na uprawianie sportu;

- konieczne jest spełnienie obowiązku przez oferenta posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3) Koszty w ramach realizacji zadania:

- przejazd, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie;

- wynagrodzenie osób szkolących;

- wynajem sprzętu sportowego/obiektów/ urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do przeprowadzenia treningów na specjalistycznych obiektach);

- zakup drobnych pamiątkowych upominków związanych z obozem;

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki, banery, roll-upy itp. ) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama