Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne
Nabór od 23.01.2020 do 26.02.2020 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne.
  1. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  2. Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla Północno-Praskiej młodzieży i dzieci musi obejmować:

- zgłoszenie obozu do kuratorium oświaty;

- zapewnienie odpowiedniej bazy szkoleniowej ( przeprowadzenie treningów na specjalistycznych obiektach);

- co najmniej 10-cio dniowy turnus;

- minimalna liczba uczestników obozu 20 osób;

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej i medycznej;

- zapewnienie bezpiecznego dojazdu (transport);

- stworzenie możliwości pożytecznego i efektywnego zagospodarowania czasu wolnego;

- zapoznanie z zasadami fair play;

- zapewnienie odpowiedniego całodziennego wyżywienia i zakwaterowania;

- zapewnienie ubezpieczenia OC i NNW wszystkich uczestników obozu;

- posiadanie przez wszystkich uczestników obozu aktualnego badania lekarskiego pozwalającego na uprawianie sportu;

- konieczne jest spełnienie obowiązku przez oferenta posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3) Koszty w ramach realizacji zadania:

- przejazd, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie;

- wynagrodzenie osób szkolących;

- wynajem sprzętu sportowego/obiektów/ urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do przeprowadzenia treningów na specjalistycznych obiektach);

- zakup drobnych pamiątkowych upominków związanych z obozem;

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki, banery, roll-upy itp. ) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama