Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

"Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy"

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 09:30
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy".

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie - Przeciwdziałania patologiom społecznym

Nazwa zadania: "Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci  i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy"

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama