Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program MRPiPS: "Od zależności ku samodzielności" - ostatnie dni na złożenie wniosku

Reklama
Nabór od 22.01.2020 do 11.02.2020 23:59
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 100 tys. PLN
Rodzina, Niepełnosprawni
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II SAMOPOMOC

MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2020 roku na realizację programu Od zależności ku samodzielnościMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 11 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania

Reklama