Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności...

Reklama
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych
Nabór od 25.01.2020 do 14.02.2020 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 100 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych.

Zadanie będzie realizowane

- w terminie od dnia rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia 2020r.

- zgodnie ze stadardami usług określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych.

- przeznaczone dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych w szczególności posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych,

- mieszkanie prowadzone będzie w lokalu gminnym przy ul. Konopnickiej 31 w Toruniu i przeznaczone dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama