Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności...

Reklama
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r
Nabór od 23.01.2020 do 14.02.2020 15:00
Referat Zamówień Publicznych
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Gminy Stare Babice, Referat Zamówień Publicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r. .

Wójt Gminy Stare Babice zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kwota, jaką Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć na realizację zadań zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r. to 110 000 zł.

Celami realizacji zadania, na jakie Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne w ww. programie, są w szczególności:

  1. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju,
  2. rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, kół zainteresowań oraz poprzez pracę pedagogów szkolnych),
  3. kontynuacja wieloletnich cyklicznych inicjatyw.

      Najważniejsze terminy:

      Składanie ofert: od 23 stycznia do 14 lutego 2020 r.

      Rozstrzygnięcie konkursu: 6 marca 2020 r.

      Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.

      Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama