Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 25.02.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 104/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 3 lutego do dnia 25 lutego 2020 r.

Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania. Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000,00 zł, w przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł .

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Reklama