Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Aktywizacja i integracja bydgoskich seniorów

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 28.02.2020 13:00
Bydgoskie Biuro Seniora
Łączny budżet 210 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 20 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Bydgoszcz, Bydgoskie Biuro Seniora ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywizacja i integracja bydgoskich seniorów .

1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów poprzez:

a. ułatwienie dostępu do oferty z zakresu kultury, sztuki i aktywności fizycznej,

b. organizację wycieczek krajoznawczo–turystycznych dla seniorów,

c. szeroko rozumianą edukację skierowaną do seniorów,

d. realizację pasji i zainteresowań seniorów,

e. wzmacnianie więzi międzypokoleniowej (organizacja uroczystości i wydarzeń międzypokoleniowych, kulturalnych, imprez okolicznościowych, festynów itp.).

Działania w ramach oferowanych zdań mogą przybrać formę spotkań, warszatów, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność fizyczną i podobnych.

2. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie długotrwałych przedsięwzięć o charakterze lokalnym lub ogólnopolskim, polegających na organizowaniu różnorodnych wydarzeń realizowanych w celu wzbogacenia oferty dla osób w wieku emerytalnym, w tym przedsięwzięć wpisujących się w tematykę obchodów setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama