Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Aktywizacja i integracja bydgoskich seniorów

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 28.02.2020 13:00
Bydgoskie Biuro Seniora
Łączny budżet 210 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 20 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Bydgoszcz, Bydgoskie Biuro Seniora ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywizacja i integracja bydgoskich seniorów .

1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów poprzez:

a. ułatwienie dostępu do oferty z zakresu kultury, sztuki i aktywności fizycznej,

b. organizację wycieczek krajoznawczo–turystycznych dla seniorów,

c. szeroko rozumianą edukację skierowaną do seniorów,

d. realizację pasji i zainteresowań seniorów,

e. wzmacnianie więzi międzypokoleniowej (organizacja uroczystości i wydarzeń międzypokoleniowych, kulturalnych, imprez okolicznościowych, festynów itp.).

Działania w ramach oferowanych zdań mogą przybrać formę spotkań, warszatów, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność fizyczną i podobnych.

2. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie długotrwałych przedsięwzięć o charakterze lokalnym lub ogólnopolskim, polegających na organizowaniu różnorodnych wydarzeń realizowanych w celu wzbogacenia oferty dla osób w wieku emerytalnym, w tym przedsięwzięć wpisujących się w tematykę obchodów setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama