Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2020 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”
Nabór od 17.01.2020 do 10.02.2020 15:30
Departament Edukacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2020 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Zadanie będzie realizowane w formie następującego przedsięwzięcia:

1) realizacja zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin przez posiadających kwalifikacje zawodowe specjalistów.

Wymogiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia terapii, w tym pomieszczeń oraz wyposażenia dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

W ramach konkursu można złożyć tylko jedną ofertę.

Środki z dotacji przekazane w ramach realizacji zadania można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla osób zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku.

Każdy uczestnik zadania może skorzystać ze wsparcia ze strony tylko jednej organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie, chyba, że uczestnictwo dotyczy różnych rodzajowo świadczeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama