Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2020 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”
Nabór od 17.01.2020 do 10.02.2020 15:30
Departament Edukacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2020 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Zadanie będzie realizowane w formie następującego przedsięwzięcia:

1) realizacja zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin przez posiadających kwalifikacje zawodowe specjalistów.

Wymogiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia terapii, w tym pomieszczeń oraz wyposażenia dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

W ramach konkursu można złożyć tylko jedną ofertę.

Środki z dotacji przekazane w ramach realizacji zadania można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla osób zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku.

Każdy uczestnik zadania może skorzystać ze wsparcia ze strony tylko jednej organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie, chyba, że uczestnictwo dotyczy różnych rodzajowo świadczeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama