Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

"Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem"

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 09:30
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 6,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem" .

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie - Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: "Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem "

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama