Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 33/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 33/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Nabór od 16.01.2020 do 07.02.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 33/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 33/2020 NA WSPIERANIE  REALIZACJI ZADAŃ  MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w 2020 roku

Nazwa zadań publicznych:

Wsparcie psychologiczne dla osób/grup narażonych na łamanie praw człowieka.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) prowadzące działalność statutową w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Termin realizacji zadania: maksymalnie od 1  marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Minimalny wkład własny po stronie oferenta wyniesie 5% od kwoty wnioskowanej dotacji.

Dopuszcza się wkład własny finansowy i/lub osobowy, natomiast nie dopuszcza się  wkładu własnego rzeczowego.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 7 lutego 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46,  tel. 61 878 4199 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama