Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program grantowy: „Wspólne dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU”

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 28.01.2020 17:00
Dyrektoriat do spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji
Łączny budżet 3 mln PLN
Od 50% do 90% dofinansowania
Dotacje od 60 tys. do 150 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Dyrektoriat do spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłosił uruchomienie programu: „Wspólne dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU”. Celem Programu jest promowanie współpracy, trwałego dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń między społeczeństwami obywatelskimi w UE i Turcji.

Dialog społeczeństwa obywatelskiego odgrywający równie istotną rolę jak negocjacje w procesie akcesyjnym, przyczynia się do rozwoju dialogu kulturalnego i politycznego między społeczeństwami obywatelskimi Turcji i UE.

Wysokość finansowania w Programie to 3 mln euro, a oferty przyjmowane będą do 28 stycznia 2020 r. do godz. 17.00 czasu tureckiego.

Wsparcie w wysokości od 60 000 euro do 150 000 euro zostanie udzielone na projekty wspólnie opracowane przez stowarzyszenia, fundacje, federacje/konfederacje stowarzyszeń lub fundacji oraz spółdzielnie non-profit z Turcji i organizacje non-profit z krajów członkowskich UE.

Priorytety niniejszego zaproszenia do składania wniosków są następujące:
• Wspieranie sektorów kultury i sektora kreatywnego - wszystkie sektory, których działalność opiera się na kulturze i innych współczesnych, indywidualnych lub zbiorowych, twórczych lub artystycznych działaniach w dziedzinie kultury i sztuki (takich jak: architektura, biblioteki, rzemiosło artystyczne, projektowanie, festiwale, literatura, sztuki sceniczne, sztuki wizualne).
• Promowanie dziedzictwa kulturowego - koncentrując się na takich miejscach jak stanowiska archeologiczne, muzea, zabytki, historyczne miasta, historyczne dzieła sztuki, archiwa, literatura historyczna, opowiadanie historii.
• Opracowywanie treści audiowizualnych - takich jak muzyka, film dokumentalny, film krótkometrażowy, kino, telewizja, radio, gry wideo, multimedia.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: www.ab.gov.tr i www.cfcu.gov.tr.

Pliki do pobrania

Reklama