Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Aplikuj o grant do 40 000 zł w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego! [patronat ngo.pl]

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 16.03.2020 12:00
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Do 40000% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do aplikowania do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie mają rozwinąć swoje umiejętności.

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

związane z udziałem w pierwszym etapie konkursu m.in.:

  • do jakich danych sięgać analizując społeczność lokalną,
  • jak wypełnić formularz wniosku o dotację,
  • jakie narzędzia (poza ankietą) pozwolą uzyskać cenne informacje niezbędne w przygotowaniu diagnozy.

TERMINY SZKOLEŃ

  • Gdańsk - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Poznań - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Kraków - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Wrocław - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Więcej: https://rownacszanse.pl/2020/okg_szkolenie

Warszawa - 29 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Reklama