Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Aplikuj o grant do 40 000 zł w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego! [patronat ngo.pl]

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 16.03.2020 12:00
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Do 40000% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do aplikowania do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie mają rozwinąć swoje umiejętności.

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

związane z udziałem w pierwszym etapie konkursu m.in.:

  • do jakich danych sięgać analizując społeczność lokalną,
  • jak wypełnić formularz wniosku o dotację,
  • jakie narzędzia (poza ankietą) pozwolą uzyskać cenne informacje niezbędne w przygotowaniu diagnozy.

TERMINY SZKOLEŃ

  • Gdańsk - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Poznań - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Kraków - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Wrocław - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Więcej: https://rownacszanse.pl/2020/okg_szkolenie

Warszawa - 29 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Reklama