Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 05.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 1,27 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez związki i stowarzyszenia prowadzące interdyscyplinarną działalność na rzecz różnych środowisk sportowych.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej w Systemie Sportu Młodzieżowego,

2) wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,

3) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,

4) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej,

5) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 w Opolu/sekretariacie Departamentu Kultury,Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3w Opolu(III piętro).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama