Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja wystawy pod nazwą „90 lat Bydgoskiego Sportu Żużlowego” realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 14.01.2020 do 04.02.2020 18:00
Wydział Edukacji i Sportu/Referat Sportu
Łączny budżet 36,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 36,3 tys. PLN
Miasto Bydgoszcz, Wydział Edukacji i Sportu/Referat Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja wystawy pod nazwą „90 lat Bydgoskiego Sportu Żużlowego” realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższym linku lub w załączonej dokumentacji.

Warunki konkursu znajdują się w Załączniku nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.

UWAGA! WAŻNE!

Zmieniły się druki oferty, sprawozdania oraz umowy. Zgodnie z nowymi zapisami umowy: akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań. Zamieszczone w ofercie rezultaty realizacji zadania publicznego (część III pkt. 6) muszą posiadać nazwę, planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa – wyrażona w liczbach lub procentach oraz sposób monitorowania rezultatów lub źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama