Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 09:30
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 8,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie - Ochrony i promocji zdrowia.

Nazwa zadania: "Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową"

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama