Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 09:30
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 8,5 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie - Ochrony i promocji zdrowia.

Nazwa zadania: "Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową"

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama