Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020
Nabór od 15.01.2020 do 14.02.2020 23:59
Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 30 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 r. oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i kierowanych do jego mieszkańców. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

Na realizację zadań przeznacza się 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zgodnie z budżetem Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 r.

Szczegóły konkursu zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym będącym załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama