Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania na rzecz społeczności rad...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku
Nabór od 15.01.2020 do 05.02.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 318,076 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 318,076 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.
 
   

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j, Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NR  32/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA NA RZECZ RAD OSIEDLI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2020 ROKU

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realiację:

1. Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji- planowane wydatki w 2020 roku - 318 076,00 zł

Termin realizacji zadania minimalnie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama