Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Nabór od 13.01.2020 do 03.02.2020 23:59
Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Kultury, Turystyki i Promocji) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Rodzaj zadań priorytetowych  i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację. 
 

 

 

nr zadania

 

nazwa zadania priorytetowego

 

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

 

1.

Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez turystycznych dla mieszkańców Suwałk nawiązujących do
300-lecia Suwałk np. rajdy do miejsc związanych z osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk.

 

25.000 ,00

2.

Wspieranie opracowania nowych tras turystycznych po Suwałkach oraz promowanie istniejących.

 

5.000,00

3.

Wspieranie promocji nieoznakowanych szlaków i atrakcji turystycznych w Suwałkach realizowanej w formie gier terenowych np. questingu, akcji promocyjnych i
z wykorzystaniem nowych portali społecznościowych,
np. Pinterest, Traseo, Postrocrossing, Wikitravel oraz nowych innowacyjnych rozwiązań.

 

5.000,00

4.

Wspieranie działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz ratownictwa wodnego.

 

25.000,00

 

Kwota dotacji ogółem

 

 

60.000,00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama