Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Nabór od 13.01.2020 do 03.02.2020 23:59
Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Kultury, Turystyki i Promocji) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Rodzaj zadań priorytetowych  i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację. 
 

 

 

nr zadania

 

nazwa zadania priorytetowego

 

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

 

1.

Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez turystycznych dla mieszkańców Suwałk nawiązujących do
300-lecia Suwałk np. rajdy do miejsc związanych z osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk.

 

25.000 ,00

2.

Wspieranie opracowania nowych tras turystycznych po Suwałkach oraz promowanie istniejących.

 

5.000,00

3.

Wspieranie promocji nieoznakowanych szlaków i atrakcji turystycznych w Suwałkach realizowanej w formie gier terenowych np. questingu, akcji promocyjnych i
z wykorzystaniem nowych portali społecznościowych,
np. Pinterest, Traseo, Postrocrossing, Wikitravel oraz nowych innowacyjnych rozwiązań.

 

5.000,00

4.

Wspieranie działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz ratownictwa wodnego.

 

25.000,00

 

Kwota dotacji ogółem

 

 

60.000,00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama