Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności...

Reklama
Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów
Nabór od 13.01.2020 do 05.02.2020 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta           w latach 2017-2019 z organizacjami określone jest w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2020-2022 wpisuje się w Cel 1 Programu – Zwiększenie aktywności społecznej oraz w Cel 3 Programu – Utrzymanie samodzielności seniorów.

Działania objęte konkursem to organizacja różnego rodzaju spotkań i zajęć dla seniorów oraz projektów edukacyjnych, w tym międzypokoleniowych, m.in:

  1. Zorganizowanie i poprowadzenie zabaw tanecznych dla seniorów w różnych dzielnicach Miasta (np. w Domach Kultury, szkołach),
  2. Zorganizowanie i prowadzeni warsztatów rozwijających pasje i zainteresowania seniorów i umożliwiających seniorom prezentację swojej twórczości.
  3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji i/lub warsztatów dotyczących aktywności fizycznej oraz  zdrowego odżywiania osób starszych. Zaproszeni eksperci powinni opowiedzieć seniorom o znaczeniu aktywności ruchowej oraz odpowiednio zbilansowanej diety, udzielić wskazówek, jak bezpiecznie przeprowadzać treningi itp.
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych, takich jak gimnastyka, spacery z nordic walking, joga, tai chi itp.
  5. Zorganizowanie i przeprowadzenie w grupach 10-20 osobowych warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania w wymiarze ok. 30 godzin dla każdej grupy. Ekspert prowadzący warsztaty powinien przekazać uczestnikom zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą właściwego odżywiania, nauczyć komponowania codziennego jadłospisu, uwzględniającego występujące często u osób starszych schorzenia. Ponadto w ramach warsztatów uczestnicy powinni nauczyć się przygotowywać proste, zdrowe i niedrogie potrawy.
  6. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć mających na celu pracę nad funkcjami poznawczymi (ćwiczenia pamięci, koncentracji, uwagi, spostrzegania). Zajęcia powinny mieć charakter cykliczny.
  7. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu wydarzeń (warsztaty, prelekcje, konkursy, gry terenowe, akcje proekologiczne) podnoszących wiedzę seniorów z zakresu ekologii oraz kształtujących postawy proekologiczne.
  8. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów. Powinny one obejmować różnorodne zagrożenia, z jakimi może się spotkać senior (wyłudzenia, niekorzystne umowy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w sieci itp.) oraz formy zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.
  9. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu wycieczek varsavianistycznych.

Wszystkie proponowane formy działań mają mieć charakter otwarty i ogólnodostępny. Powinny swoim zasięgiem obejmować seniorów ze wszystkich Dzielnic m.st. Warszawy. Istotne jest dotarcie z ofertą do miejsc przebywania seniorów (np. do ośrodków wsparcia dziennego, domów pomocy społecznej) i stworzenie tam przestrzeni do wspólnych przedsięwzięć.

Oferta realizacji zadania nie musi się zawężać do jednego rodzaju działań spośród wymienionych wyżej. Jedna organizacja może przygotować ofertę, która będzie w sposób spójny i nowatorski łączyć różne rodzaje działań.

Każdy cykl zajęć powinien zostać zakończony przeprowadzeniem wśród uczestników anonimowej ankiety, mającej na celu ocenę zajęć i umożliwiającej wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama