Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności...

Reklama
Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów
Nabór od 13.01.2020 do 05.02.2020 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta           w latach 2017-2019 z organizacjami określone jest w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2020-2022 wpisuje się w Cel 1 Programu – Zwiększenie aktywności społecznej oraz w Cel 3 Programu – Utrzymanie samodzielności seniorów.

Działania objęte konkursem to organizacja różnego rodzaju spotkań i zajęć dla seniorów oraz projektów edukacyjnych, w tym międzypokoleniowych, m.in:

  1. Zorganizowanie i poprowadzenie zabaw tanecznych dla seniorów w różnych dzielnicach Miasta (np. w Domach Kultury, szkołach),
  2. Zorganizowanie i prowadzeni warsztatów rozwijających pasje i zainteresowania seniorów i umożliwiających seniorom prezentację swojej twórczości.
  3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji i/lub warsztatów dotyczących aktywności fizycznej oraz  zdrowego odżywiania osób starszych. Zaproszeni eksperci powinni opowiedzieć seniorom o znaczeniu aktywności ruchowej oraz odpowiednio zbilansowanej diety, udzielić wskazówek, jak bezpiecznie przeprowadzać treningi itp.
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych, takich jak gimnastyka, spacery z nordic walking, joga, tai chi itp.
  5. Zorganizowanie i przeprowadzenie w grupach 10-20 osobowych warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania w wymiarze ok. 30 godzin dla każdej grupy. Ekspert prowadzący warsztaty powinien przekazać uczestnikom zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą właściwego odżywiania, nauczyć komponowania codziennego jadłospisu, uwzględniającego występujące często u osób starszych schorzenia. Ponadto w ramach warsztatów uczestnicy powinni nauczyć się przygotowywać proste, zdrowe i niedrogie potrawy.
  6. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć mających na celu pracę nad funkcjami poznawczymi (ćwiczenia pamięci, koncentracji, uwagi, spostrzegania). Zajęcia powinny mieć charakter cykliczny.
  7. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu wydarzeń (warsztaty, prelekcje, konkursy, gry terenowe, akcje proekologiczne) podnoszących wiedzę seniorów z zakresu ekologii oraz kształtujących postawy proekologiczne.
  8. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów. Powinny one obejmować różnorodne zagrożenia, z jakimi może się spotkać senior (wyłudzenia, niekorzystne umowy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w sieci itp.) oraz formy zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.
  9. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu wycieczek varsavianistycznych.

Wszystkie proponowane formy działań mają mieć charakter otwarty i ogólnodostępny. Powinny swoim zasięgiem obejmować seniorów ze wszystkich Dzielnic m.st. Warszawy. Istotne jest dotarcie z ofertą do miejsc przebywania seniorów (np. do ośrodków wsparcia dziennego, domów pomocy społecznej) i stworzenie tam przestrzeni do wspólnych przedsięwzięć.

Oferta realizacji zadania nie musi się zawężać do jednego rodzaju działań spośród wymienionych wyżej. Jedna organizacja może przygotować ofertę, która będzie w sposób spójny i nowatorski łączyć różne rodzaje działań.

Każdy cykl zajęć powinien zostać zakończony przeprowadzeniem wśród uczestników anonimowej ankiety, mającej na celu ocenę zajęć i umożliwiającej wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama