Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomosci położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r
Nabór od 13.01.2020 do 03.02.2020 14:59
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 350 tys. PLN
Dzieci
Gmina Toszek, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomosci położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. .

1. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie opieki w formie żłobka dla maks. 50 dzieci,które ukończyły 20. tydzień życia  do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3. rok życia i mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Toszek (art. 61 u.o.d.)

 w nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 26a przeznaczonej na prowadzenie żłobka. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana  także nad dzieckiem do 4 roku życia wówczas, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3. rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym (art. 2 u.o.d.).

2. Adresatami (beneficjentami) zadania są dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) ukończyły 20. tydzień życia  do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3. rok życia, a także dzieci do 4. roku życia - gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;

2) zamieszkują Gminę Toszek.

Szczegóły znajdują się w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert stanowiacego załącznik do zarządzenia nr 0050.7.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

Źródło: Gmina Toszek

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama