Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przekształcenie Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym

Reklama
Nabór od 13.01.2020 do 04.02.2020 23:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Łączny budżet 620 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przekształcenie Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym.

Realizacja zadania będzie polegała na umożliwianiu przeprowadzenia działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego poprzez realizację przynajmniej dwóch konkursów ofert w 2020 i 2021 r. w formule regrantingu skierowanych do organizacji pozarządowych działających w obszarze akademickim, w następujących terminach:

  1. Termin realizacji zadania w roku 2020 od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 310 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zadania w roku 2021 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 310 000,00 zł.

Zgodnie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mechanizm regrantingu polega na wyłonieniu spośród oferentów Operatora, który na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego przekazuje dotacje innym podmiotom, bezpośrednim realizatorom projektów – organizacjom pozarządowym oraz wspiera je przy realizacji projektów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama