Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przekształcenie Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym

Reklama
Nabór od 13.01.2020 do 04.02.2020 23:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Łączny budżet 620 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przekształcenie Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym.

Realizacja zadania będzie polegała na umożliwianiu przeprowadzenia działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego poprzez realizację przynajmniej dwóch konkursów ofert w 2020 i 2021 r. w formule regrantingu skierowanych do organizacji pozarządowych działających w obszarze akademickim, w następujących terminach:

  1. Termin realizacji zadania w roku 2020 od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 310 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zadania w roku 2021 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 310 000,00 zł.

Zgodnie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mechanizm regrantingu polega na wyłonieniu spośród oferentów Operatora, który na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego przekazuje dotacje innym podmiotom, bezpośrednim realizatorom projektów – organizacjom pozarządowym oraz wspiera je przy realizacji projektów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama