Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami...

Reklama
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolnożyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 lutego 2020 r do 31 grudnia 2021
Nabór od 09.01.2020 do 30.01.2020 14:30
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 287,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolnożyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 lutego 2020 r do 31 grudnia 2021..
  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

  2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 poz. 650, poz. 723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 37 ), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

  3. Zadanie „ Animal Patrol” obejmować będzie:

    a) opiekę nad kotami wolno żyjącymi,

    b) odławianie bezdomnych zwierząt,

    c) udzielanie pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama