Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 09:30
Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 17 tys. PLN
Urząd Miejski w Sandomierzu, Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama