Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 10.02.2020 12:00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej..

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i poz. 1570) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2020.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków.
 

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 24 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

1. Zadanie pod nazwą: Zorganizowanie na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10.000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama