Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 10.02.2020 12:00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Łączny budżet 55 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i poz. 1570) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2020.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków.
 

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 24 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

1. Zadanie pod nazwą: Organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki, na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000,00 zł

 

2. Zadanie pod nazwą: Organizacja festynów i pikników dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 13.000,00 zł

 

3. Zadanie pod nazwą: Organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów, koncertów oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 24.000,00 zł

 

4. Zadanie pod nazwą: Organizacja rekonstrukcji historycznej w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10.000,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama