Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych..."

Reklama
Nabór od 03.01.2020 do 24.01.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Joanna Malarczyk, kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 679,Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 680.
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opis konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie oferyt w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000,00 zł.

Dodatkowych Informacji udzielają:

Joanna Malarczyk, kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 679,
Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 680.

Reklama