Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. - Umiem pływać
Nabór od 07.01.2020 do 27.01.2020 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 400 tys. PLN
Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. - Umiem pływać.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej realizowane przez program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez systematyczną naukę pływania uczniów klas I – III szkół podstawowych, podczas zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych z zachowaniem wyżej określonych zasad.

Komisja konkursowa do realizacji powyższego zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama