Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Program “Europa dla obywateli”: Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 01.09.2020 17:00
Agencja Wykonawcza EACEA
Łączny budżet 5,1 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem “Europa dla obywateli” ogłosiła otwarte nabory wniosków! O dofinansowanie można ubiegać się m.in. w ramach: Komponentu 2. Działania 2.2 Sieci miast – najbliższy termin do 1 września 2020 r.

Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów – samorządów – zagadnień; mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze, i mobilizować ich do działań; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. 

W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:

  • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
  • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
  • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
  • Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.

2. Partnerzy:

  • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
  • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
  • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności:

  • Dla projektów składanych do 3 marca: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego roku następującego po upływie terminu składania wniosków.
  • Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków.

Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące.

Wnioski należy złożyć do godziny 17:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) ostatniego dnia składania wniosków. Szczegółowy plan naborów w 2020 roku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce “Harmonogram”.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli” na 2020 rok, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”.

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszym Punktem Kontaktowym “Europa dla obywateli”.

Reklama