Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Program “Europa dla obywateli”: Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 01.09.2020 17:00
Agencja Wykonawcza EACEA
Łączny budżet 5,1 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem “Europa dla obywateli” ogłosiła otwarte nabory wniosków! O dofinansowanie można ubiegać się m.in. w ramach: Komponentu 2. Działania 2.2 Sieci miast – najbliższy termin do 1 września 2020 r.

Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów – samorządów – zagadnień; mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze, i mobilizować ich do działań; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. 

W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:

  • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
  • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
  • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
  • Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.

2. Partnerzy:

  • Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
  • Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
  • Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności:

  • Dla projektów składanych do 3 marca: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego roku następującego po upływie terminu składania wniosków.
  • Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków.

Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące.

Wnioski należy złożyć do godziny 17:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) ostatniego dnia składania wniosków. Szczegółowy plan naborów w 2020 roku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce “Harmonogram”.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli” na 2020 rok, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”.

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszym Punktem Kontaktowym “Europa dla obywateli”.

Reklama