Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - pogotowie socjalne -...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - pogotowie socjalne - dogrywka
Nabór od 02.01.2020 do 24.01.2020 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 4,204 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - pogotowie socjalne - dogrywka .

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (WRS):

b) w zakresie obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: w zakresie ładu i porządku publicznego – prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama