Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 30.12.2019 do 20.01.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 449,467 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,

2) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,

3) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej,

4) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następujących projektów:

a)„Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo”,

b)„Szkolimy przyszłych mistrzów”,

c)„Aktywni przekraczają granice”,

d)„Aktywna integracja – łączy nas Odra”,

wybranych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia20.01.2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama