Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 30.12.2019 do 20.01.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 449,467 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.    W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1)      wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,

2)      wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,

3)      wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej,

4)      upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

2.    Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz        z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020 następujących projektów:

a)„Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo”,

b)„Szkolimy przyszłych mistrzów”,

c)„Aktywni przekraczają granice”,

d)„Aktywna integracja – łączy nas Odra”,

wybranych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia20.01.2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama