Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Program “Europa dla obywateli”: Działanie 2.1. Partnerstwo miast

Reklama
Nabór od 19.12.2019 do 01.09.2020 17:00
Agencja Wykonawcza EACEA
Łączny budżet 4,8 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. EUR
Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem “Europa dla obywateli” ogłosiła otwarte nabory wniosków!

Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.

Wnioskodawcy

Rodzaj organizacji:

  • Miasta/władze miejskie, gminy miejskie/wiejskie,
  • Komitety do spraw partnerstwa miejscowości,
  • organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

Termin składania wniosków

4 lutego

1 września

Okres kwalifikowalności:
Projekty muszą się rozpocząć w okresie

termin złożenia 4 lutego - od 1 lipca 2020 roku do 31 marca 2021 roku 

termin złożenia 1 września - od 1 lutego 2021 roku do 31 października 2021 roku 

Wnioski należy złożyć do godziny 17:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) ostatniego dnia składania wniosków. Szczegółowy plan naborów w 2020 roku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce “Harmonogram”.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli” na 2020 rok, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”.

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszym Punktem Kontaktowym “Europa dla obywateli”.

Reklama