Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2020 roku przez organizacje prowadzące...

Reklama
Na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 09.01.2020 do 30.01.2020 12:00
Wydział Edukacji i Sportu/Referat Organizacji Oświaty
Łączny budżet 290,3 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Bydgoszcz, Wydział Edukacji i Sportu/Referat Organizacji Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego .

Wykonywanie zadania publicznego w zakresie realizacji przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych, przez organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które mają zarejestrowaną w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy placówkę wychowania pozaszkolnego. Zadanie może być wykonane w różnych formach stałych i okazjonalnych. Musi służyć kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci imłodzieży w Miasta Bydgoszczy.

Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama